SUUNTO STINGER MANUAL PDF

Page 2: Table Of Contents 3. Calibrating compass Setting declination Locking the bearing

Author:Mull Malataur
Country:Sao Tome and Principe
Language:English (Spanish)
Genre:Software
Published (Last):1 April 2012
Pages:205
PDF File Size:13.63 Mb
ePub File Size:13.89 Mb
ISBN:139-9-42248-232-2
Downloads:8238
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:MorrAls er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel of niet mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord. Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd.

Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien. De handleiding is 3,98 mb groot. U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol.

Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider. Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken. Vul dan hier uw emailadres in.

9ASAID NIZAR 9ABANI PDF

Suunto Stinger Dive Computer Watch

Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel of niet mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord. Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

POETIC METER AND POETIC FORM PAUL FUSSELL PDF

Suunto Stinger Manuals

De duikmodus wordt weer actief, het nummer van de huidige duik blijft ongewijzigd, en de duiktijd telt verder waar hij was gebleven aan het einde Fig. Op het tweede display ziet u dat u minimaal 48 uur niet mag duiken. Als de tijd aan de oppervlakte de 5 minuten passeert wordt een eventueel vervolg van de duik gezien als een herhalingsduik binnen dezelfde serie. Vliegen of reizen naar gebieden op grotere hoogte moet binnen deze periode vermeden worden. De lengte van het vliegverbod is altijd minimaal 12 uur, of gelijk aan de tijd die nodig is om het lichaam te laten desatureren. Daarnaast adviseert het Divers Alert Network het volgende: Een minimale oppervlakte-interval van 12 uur moet aangehouden worden om er redelijk zeker van te zijn, dat een duiker geen symptomen van decompressieziekte ervaart bij het vliegen in een lijnvliegtuig cabinedruk vergelijkbaar met een hoogte van m. Duikers die een aantal dagen achter elkaar herhalingsduiken maken en duikers die decompressieduiken maken zouden deze periode van 12 uur moeten verlengen.

A GOLDEN AGE BY TAHMIMA ANAM PDF

Suunto DW141 User Manual

.

ISO 3302-1 PDF

Download manual

.

Related Articles