KOMUNIKASYON SA MAKABAGONG PANAHON PDF

Wika, Katuturan at Katangian 1. Ang wika ay masistemang balangkas. Ang wika ay sinasalitang tunog. Ang wika ay pinipili at isinasaayos.

Author:Grolar Yozshusida
Country:Eritrea
Language:English (Spanish)
Genre:Career
Published (Last):4 June 2015
Pages:54
PDF File Size:12.74 Mb
ePub File Size:9.13 Mb
ISBN:954-2-43712-786-4
Downloads:91174
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:Mautaur



Ang sariling wika ay mahalaga at kinakailangan ng isang bansa sapagkat ito ang ginagamit sa pakikipag-ugnayan at pakikipag-talastasan ng bawat mamamayan. Ang ekonomiya ay hindi lalago o uunlad kung ang mga tao ay hindi nagkakaisa o nagkakaintindihan.

Bagamat maraming nakabubuting dulot ang paggamit ng mga sinasabing modernong teknolohiya, mayroon din namang hinaharap na suliranin ang ilan sa mga mamayang Pilipino. Ilan sa mga ito ang mga sumusunod: 1.

Pag-asa lamang sa modernong teknolohiya hal. Maling pananaw ng mamamayang Pilipino sa kapangyarihan ng modernong teknolohiya sa pakikipag talastasan. Di pag tuon pansin sa wikang Filipino dulot sa midyum na wikang ginagamit ng mga modernong teknolohiya. Naririto ang ilan sa mga epekto ng modernong teknolohiya sa komunikasyon batay sa nasabing obserbasyon sa pagitan ng tao at teknolohiya: 1.

Nagiging parte na ng buhay ng mga Pilipino ang pag gamit ng kanilang mga gadgets sa pang araw-araw na aktibidad. Nawawalang silbi ang pag-aaral ng matalinhagang wikang pambansa dulot ng pag pokus sa pang malawakang pananaw ng ika u-unlad ng bansang Pilipinas. Hindi nabibigyang pansin na mapag-aralan ang mga modernong teknolohiya ng ilan sa mga Pilipino na nag bibigay daan sa pandaraya ng mga gustong maka-isa sa kanila.

Lumalaganap ang paggamit ng mga salitang Jargon na nang-gagaling sa patuloy na paggamit ng modernong teknolohiya gaya ng Internet na nakaka-epekto sa kung paano i-delibira ang mga napapanuod ng mga Pilipino sa media. Bawat bansa ay may kanya-kanyang uri ng epekto batay sa kultura nito. Naririto ang ilan sa mga epekto ng modernong teknolohiya sa komunikasyon batay sa nasabing obserbasyon sa pagitan ng kapwa Pilipino: 1.

Dahil sa mga salitang Jargon, naaapektuhan ang pamamaraan ng mga mamamayang Pilipino kung paano nila ipahiwatig ang kanilang mga nararamdaman. Nakabubuo ang mga mamamayang Pilipino ng mga makabagong salita na minsan ay nakabubuti at nakasasama sa isang komunikasyon.

Ang nasabing Internet Culture na isang sub-culture na nabuo sa kadahilanan ng mga modernong teknolohiya ay lubos na nakakaapekto sa isang komunikasyon lalo na sa mga mamamayang Pilipino na may mga murang edad.

Dahilan sa modernong teknolohiya tulad ng Internet, mas napapadali ang komunikasyon sa bawat pamilya ng sambayanang Pilipino lalo na para sa mga mamamayan nating nag tatrabaho sa malalayong lugar o abroad. Ngunit Dahilan rin sa mga makabagong teknolohiya ang isang malusog na komunikasyon sa loob ng isang sambahayan ay nababawasan dahilan sa pag po-pokus nila sa kanilang mga gadgets. Minsan rin ay nag kakaruon ng mga anomalya sa pagitan ng kapwa nila Pilipino dahilan sa di pag kakaunawaan ng bawat panig dahilan sa mga maling impormasyon dulot ng nasabing modernong teknolohiya o Internet.

Ngunit ito ba ay nakakabuti sa atin? Sa pamamaraan ng ating wika at komunikasyon. Nang dahil sa teknolohiya ang mga Pilipino ay nakabubuo ng mga salita na naidadagdag natin saating pang araw-araw na buhay. Ngunit ang karamihan dito ay mga salita na walang kabuluhan at paggamit ng mga maling gramatika at pagbabaybay.

Paghahalo-halo ng salitang ingles saating wika na nagiging normal saating buhay. Mga transaction, mapadaling trabaho, pakikipag-usap, pag-bibigay impormasyon, kaalaman at marami pang posibilidad sa darating na panahon. Ngunit ang pinaka-gamit ng teknolohiya saating panahon ngayon ay daan sa komunikasyon ng bawat tao. Sa pang araw-araw na buhay, walang taong hindi gumamit ng teknolohiya bilang daan sa komunikasyon. Nangunguna na danang pag-gamit ng mga Social Media Sites na patok sa makabagong panahon.

Ito ay uri ng pahayagan kung saan inilalahatla mo ang iyong nararamdaman, nababasa, nakikita o anomang bagay na gusto mong sabihin na nangyayari sa iyong buhay. Sa panahon ngayon karamihan ng tao ay gumagamit na ng Social Media Sites, Halimbawa na nito ang mga sumusunod: 1. Facebook 3. Youtube 4. Instagram Ngunit, bakit nga ba ito naging patok sa tao?

Dahil ito ay napakadali at mabisang paraan ng pakikipag kapwa tao at paglalabas ng damdamin o ng isipan. Pakikipag usap sa tao sa pamamaraan ng "Chat", pag lalathala ng litrato na di na kailangan ng mga album o pag-papadevelop ng litrato upalang makita ito at pag-lalathala o pag-sasabi ng damdamin o nasa isip sa pamamagitan ng "status".

Dahil dito marami ang tao na lalong na enganyo sapag-gamit ng teknolohiya. Gumagamit na din tayo ng ibat-ibang paraan upang mas mapaikli ang pagbigkas o paggamit ng ating wika, ilang halimbawa ng pagpapalawak ng bokabularyo ay ang paggamit ng akronim o ang paggamit ng mga letra na nagprepresenta sa isang salita o tumatayo bilang kapalit ng salita.

Hinggil sa pag-gamit natin ng teknolohiya saating pang araw-araw na komunikasyon at pakikipag-halubilo sa kapwa tao. Malaki ang nagiging epekto ng teknolohiya sa ating wika at komunikasyon. Karamihan ay mga salitang gawa ng tao na nagiging normal na sa wika ng Filipino at ito ay nagiging batayan ng bawat indibidwal o grupo sa isang komunidad. Halimbawa: 1. Salitang ingles at filipino na pinag hahalo-halo upang makabuo ng mga bagong salita sa isang pangungusap. Pag-puputol o pag-babawas at pag-dadagdag ng titik o letra sa isang salita.

Sn kna? Aq nalng sana. Pro bt sya pa? Pag-bubuo ng mga bagong salita tulad ng mga sumusunod: a. Pabebe — ito ay salitang kahulugan ay pakipot, paarte, paganda.

Beki — kasarian na lalake ngunit pusong babae. Amboy — Amerikano na dayong Pilipinas. Tomboy, Tibo, T-Bird — kasarian na babae ngunit pusong lalake.

Eh di wow — isang salita na kunware maganda sa paningin. Bagets — bata o pag-sasabi ng nakakatanda sa nakababata. Bes — isang uri ng tawag sa matalik na kaibigan. BUOD Nang kadahilanan ng teknolohiya, malaki at marami ang naging impluwensya nito sa komunikasyon at wikang Filipino. Sa pag-babago ng panahon, pag-dating o pag-imbento ng mga bagong salita, mga bagong paraan upang daan sa komunikasyon ng tao. Hindi man lahat ito ay nakakabuti meron paring parte nito ay nakakatulong sa atin sa pang araw-araw na buhay upang makipag talakayan o sa pakikipag-usap natin sa kapwa tao.

Naging paraan din ito upang mapadali ang paglalahad ng nararamdaman at nasa isipan ng isang indibidwal. Ngunit meron din itong mga panganib at maling pag-gamit na pwedeng makasira sa komunikasyon ng bawat isa. Na nagiging sanhi ng pagkakawatak-watak ng pagkakaisa ng bawat indibidwal. Ang pag lalahad ng damdamin at isipan sa publiko sa pamamagitan ng Social Media Sites kung saan nagiging hindi maganda hinggil sa pang pipintas ng iba at pang huhusga. Mapapadali ang pag intindi ng mga tao sa mga makabagong teknolohiya, bagamat ingles lagi ang gamit dito.

Pag bubukas ng opurtunidad sa mga Pilipinong hindi nakakaintindi ng ingles, ang mga makabagong teknolohiya na pwede nilang pagaralan o malaman. Pag bubukas daan sa mga Pilipino na walang alam o walang muwang sa teknolohiya.

Maraming uri ng nakakasamang dulot ng teknolohiya sa wikang Filipino. Pag gamit ng mga maling gramatika o pagbigkas ng mga salita. Maling pag babaybay ng mga salita. Maling paggamit ng ibang wika at ng wikang Filipino. Nagiging sanhi din ito ng pagkakahati ng tao bagamat ang grupo ng indibidwal ay binabatay sa wikang ginagamit nito. Pag kawala ng tunay na pag gamit o tamang gamit ng salita o wikang Filipino, pag kauso o pagiging popular sa kabataan na nagiging sanhi ng kamalian sa kanilang kaalaman hinggil sa paggamit ng mga salita o tamang wika ng Filipino.

Esens o buhay ng wikang filipino na natatabunan ng mga bagong salita at salitang dayuhan. Posted by.

HANYOUNG MX9 PDF

Ang Makabagong Mundo at ang Modernong Panahon

Vince Isidore Agbones I. Panimula Ang wikang binibigkas ng isang tao ay naglalahad ng pagkakakilanlan ng kanyang pinagmulan. Ito rin ay nagsilbing daan para magkaintindihan at magkaunawaan ang mga mamamayan sa isang bansa. Ang wika ay mahalaga at kinakailangan ng isang bansa maging ng tao sapagkat ito ang ginagamit sa pakikipagkomunikasyon, pakikipag-ugnayan at pakikipag-talastasan ng bawat mamamayan.

HAYAGRIVA KAVACHAM PDF

Komunikasyon sa Makabagong Panahon ni Rolando A. Bernales, et al.

Ang mga bagay na nililikha ng tao ay ginagamit upang mas mapadali ang pamumuhay ng mga tao halimbawa sa trabaho, komunikasyon, transportasyon at iba pa. Totoo ngang matalino ang mga tao dahil ang mga bagay na ginawa para gamitin sa mabuti ay nagagawan ng paraan ng iba para magamit rin sa kasamaan. Bakit nga ba kailangan pa nating gumawa ng masasamang bagay kung mapapaunlad din naman nating ang ating sarili kung gagawa tayo ng mabubuting bagay. Marami sa atin ang natutuwa dahil napapaunlad sila ng mga makabagong teknolohiya pero marami rin ang nasasaktan at nasasawi dahil dito.

EL DIOSERO PDF

Komunikasyon sa Makabagong Panahon (Reviewer)

.

Related Articles