GUYONAN SUROBOYOAN PDF

Mat Pithi, arek mbethik, hobbyne nontok bioskop. Paling seneng filem India. Gak ilok. Pokok bioskop Golden Gate, cidek jembatan Pethekan, Ujung, main filem india, gak kathik akeh pikiran, masiyo duwik bayaran sekolah, yo digawe. Tapi sak iki Mat Pithi kepothokan. Lha yok opo, wong duwik sing kate digawe nontok bioskop iku katene gigawe nambakno untune sing lara.

Author:Vudorr Dakinos
Country:Russian Federation
Language:English (Spanish)
Genre:Software
Published (Last):11 April 2007
Pages:166
PDF File Size:7.8 Mb
ePub File Size:6.35 Mb
ISBN:646-8-84763-870-2
Downloads:83221
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:SamugoreSudjak pamitan ambek bojone kate tuku rokok sedhiluk. Mari tuku rokok, dhadhak Sudjak kepethuk bekas pacare biyen. Gak keroso enak-enak sir siran dhadhak wis jam rolas bengi. Aku njaluk wedhakmu sithik. Mari njaluk wedhak, Sudjak pamitan mulih. Pas didhelok, tangane Sudjak putih kabeh. Mene sampek konangan karambol maneh awas kon yo!!! Aku Kusen ning. Cacakmu onok tah? Mari ngono arek loro malih asik ngobrol ambek ngenteni Cak No mulih. Lek aku oleh sun pipi sampeyan pisan ae, dhuwik satus ewu iki jupuken" jare Kusen ambek ngetokno seket ewuan loro.

Pikire bojone Cak No, mek disun thok ae, gak bakal konangan, opomaneh jamane krismon lak lumayan tah. Mari ngesun, Kusen ngekekno dhuwike. Lek oleh ngesun sitoke, tak kei satus ewu maneh" jare Kusen.

Pikire bojone Cak No, yo gak opo-opo se, paling mek diluk koyok mau. Mari ngesun, Kusen ngetokno satus ewu maneh. Bojone Cak No sueneng gak karuan, "Sing iki pisan cak Mari ngono Kusen terus pamitan alasane kesuwen ngenteni Cak No gak teko-teko soale katene arep onok urusan liyo.

Gak sui, Cak No mulih. Jarene kate nyaur utang rongatus ewu, wis dibayar tah?. Arek telu iki wis sui koncoan apik, cumak sayang Kelik wonge rodhok ndlahom sitik. Arek telu iki niteni, ben dino bosse mesti mulih ndhisiki, jam loro awan ngono wis amblas. Sui-sui arek telu iki mangkel kate melok-melok. Menene temenan, jam loro awan bosse wis mulih.

Langsung ae arek telu iku melok amblas. Munawar gak moleh tapi langsung nang bengkel mbenakno sekok sepeda montore. Lek Sapari mek salin thok terus budhal mancing. Kelik thok sing mulih omah, langsung njujug kamar. Lawang kamare dibukak alon-alon, karepe kate ngageti bojone. Dhadhak malah Kelik dhewe sing kaget. Masalae pas lawange dibukak Kelik ndhelok bojone lagi turu ambek bosse. Mari ndhelok ngono, Kelik nutup lawange maneh alon-alon terus minggat. Menene Sapari ngejak mulih gasik maneh, "Lumayan rek aku wingi oleh tombro gedhe-gedhe".

Kelik thok sing gak gelem "Gak wis, gathik!!!. Kapok aku". Jare konco-koncone, onok dukun sekti jenenge Wak So sing isok mindahno lorone wong ngelairno seko ibuke ndhik bapake jabang bayi. Mergo kepingin nyenengno bojo, Kamit manut opo jare konco-koncone. Pas wis wayahe, Kamit ngeterno bojone ndhik nggone Wak So. Karo Wak So, Kamit ditakoni kiro-kiro sak piro kuate nanggung lorone wong babaran.

Gawe permulaan Kamit njaluk seprapat dhisik. Ambek Wak So, Kamit sikile dicancang tali rapia terus dikongkon cekelan amben sing kuat, soale masio mek seprapat, lorone wis gak ketulungan. Mari moco aji-aji, Wak So mulai mindahno lorone bojone Kamit sing wis tambah mules. Tibake Kamit menter gak bengok-bengok blas. Wak So bingung, cik kuate arek iki. Malah Kamit njaluk ditambah maneh lorone. Ambek Wak So dipindahno maneh lorone sampek separo. Tibake Kamit tetep menter gak keroso loro blas.

Mergo sik keroso kuat, Kamit njaluk ditambah maneh lorone sampek telung prapat. Masio bingung Wak So tetep nuruti panjaluke Kamit iku. Tibake Kamit sik pancet menter, cumak rodhok pucet sitik. Jarene Kamit, "Wis Wak So, lorone kekno aku kabeh ae, cik bojoku gak usah ngerasakno loro blas". Mari ambekan dhowo, Wak So ngepolno tenogone gawe mindahno lorone ndhik Kamit kabeh.

Gak sui ngono bayeke langsung lahir. Bojone Kamit ketok seger mergo gak loro blas, bayeke yo seger, Kamit yo sik isok mesam-mesem. Ambek Wak So, Kamit disalami, "Hebat awakmu nak". Gak sui Kamit sak keluarga pamitan mulih. Bareng katene mlebu montor, supire Kamit digugah mueneng ae, tibake wis mati Enak-enak turu tengah wengi, anake cak Srondhol nuangis koyok wong kewedhen. Isuke onok interlokal ngabari lek Bapake Cak Srondhol kenek serangan jantung, mati. Minggu ngarepe, anake nangis maneh tengah wengi.

Menene onok interlokal maneh lek ibuke cak Srondhol tibo kepleset ndhik jedhing, mati pisan. Mari pitung dhinone ibuke, anake nangis maneh tengah wengi. Mari anake turu maneh, genti cak Srondhol sing gak isok turu. Ketap-ketip, pucet kewedhen dhewe, pas temenan aku kate mati pikire.

Isuke bojone cak Srondhol genti sing nangis berok-berok. Kon kiro aku iki PLN tah!!! Kon kiro aku iki PDAM tah!!! Mergo mangkel diriwuki terus, Sumar minggat nontok bal-balan ndhik omah koncone. Mulih jam loro isuk, Sumar kaget terase wis padhang. Pas wisuh ndhik jeding banyune yo wis gak amber maneh. Sumar yo ndhelok lek jerigen lengo gase wis diisi full. Isuke Sumar takok ambek bojone sopo sing nulungi.

Mari ngono onok arek lanang ngganteng teko. Aku yo cerito lek lampuku pedhot, kranku bocor,lengo gasku entek, bojoku purik. Kon kiro aku iki Pabrik Roti tah!!! Mari mbayar, Wonokairun mulih katene ngumbah kucinge. Sisuke, Wonokairun teko maneh ndhik tokone Bunali kate tuku rokok.

Sampeyan iku tak kandhani gak percoyo. Jare arek-arek sampeyan wis rabi ping telu. Yo tah? Tapi bojoku wis tebhal kabeh. Matine mergo tak gibheng. Ambek rokokan klobhot, Wonokairun ndhodhok sarungan nyekeli pancinge. Wong-wong sing katene andhok mesti ndhelok Wonokairun. Onok sing sakno, onok sing kudhu ngguyu, onok sing ngiro wong gendheng yo onok sing cuek ae. Gak sui Bunali teko katene andhok pisan. Bareng ndhelok Wonokairun koyok ngono langsung gak mentolo.

Pertama Wonokairun isin-isin gak gelem, tapi mari dibujuk-bujuk akhire gelem. Mari mangan warek, Bunali ngejak Wonokairun ngobrol. Lek gak, lha lapo tak belani ndhodhok sarungan sak uwen-uwen.

Wis oleh iwak piro Sampeyan? Sing dituku tibake daging kalengan gawe pakane kucing. Pas katene mbayar, Wonokairun ditakoni kasire. Aku khawatir lek tibake pakan kucing iki sampeyan emplok dhewe. Wonokairun gak protes, mulih diluk, mbalike nggendhong kucing dipamerno ndhik Bunali. Sisuke Wonokairun teko maneh ndhik minimarket, saiki tuku biskuit balung pakane asu. Pas katene mbayar, ditakoni maneh ambek Bunali.

Aku khawatir lek tibake pakan asu iki sampeyan emplok dhewe. Wonokairun gak protes, mulih diluk, mbalike nuntun asu dipamerno ndhik Bunali.

LIBRO UNA CANCION PARA TI SARAH DESSEN PDF

GUYONAN SUROBOYO

.

CORMAC MCCARTHY DROGA PDF

Guyonan jowo suroboyoan, tombo ngantuk Cuk!

.

FROSTIG GRSEL ALG TESTI PDF

.

CANON I9900 USER MANUAL PDF

.

Related Articles